ЦЗПЗ извършва комплексно правно-административно обслужване на лечебните заведения:

1. Консултации свързани с договори и взаимоотношения с НЗОК.
1.1 Анализ на възможностите и обхвата на договор с РЗОК;
1.2 Защита при незаконен отказ за сключване на договор.
1.3 Консултации преди, по време на и след извършване на проверка от РЗОК(НЗОК);
1.4. Консултации за организиране на защита срещу незаконосъобразни санкции по административен и съдебен ред.

ЦЗПЗ предоставя комплексни консултантски услуги, свързани със защитата на правата на пациентите.
Можете да се обърнете към нас по всички въпроси, свързани с българското здравеопазване: достъп и качество на извънболнината и болничната медицинската помощ, снабдяване с лекарства, медицинска експертиза, осигурителни права и други.

Предоставяните услуги могат да се разделят, без да се ограничават, до следните категории:

1. Предоставяне на информация за правата на гражданите в сферата на здравеопазването.
Можете да зададете Вашите въпроси всеки ден в рамките на работния ден на нашите телефони, на нашия E-mail адрес или чрез viber, skype. Информацията се предоставя напълно безплатно. Молим, преди да зададете въпроса си, проверете дали на нашия Интернет сайт вече няма отговор на него в една от рубриките в меню „Често задавани въпроси“.

Всеки, който желае може да се обърне към нас и да получи професионална помощ от квалифицирани юристи с опит в сферата на здравеоапзването по цени както следва:
За устен съвет и справка в съдебни и административни места по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването - 20 лв.;
За писмена консултация по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 80 лв.;
За изготвяне на жалби, сигнали, заявления и писма до административни органи – 80 лв.