Често задавани въпроси - Разни

Моля изберете категория

ЧЗВ - Разни

От потребителска такса са освободени: малолетни, непълнолетни; неработещи членове на семейството, регистрирани в бюрото по труда; военнослужещи на наборна военна служба; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи; лица с хронични заболявания по списък, определен в Приложение 14 на НРД; медицински специалисти; пациенти със злокачествени образования; лица с висока степен на трайно намалена работоспособност; бременни и родилки до 45 дни след раждането

От потребителска такса са освободени: малолетни, непълнолетни; неработещи членове на семейството, регистрирани в бюрото по труда; военнослужещи на наборна военна служба; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи; лица с хронични заболявания по списък, определен в Приложение 14 на НРД; медицински специалисти; пациенти със злокачествени образования; лица с висока степен на трайно намалена работоспособност; бременни и родилки до 45 дни след раждането

Можете да подадете жалба до:
Регионалната здравна инспекция по всички въпроси, свързани с Вашето лечение,
Районната здравноосигурителна каса по всички въпроси свързани с лечението, но само ако сте били лекувани, като здравноосигурено лице и лечението е заплатено от НЗОК
Регионалната етична комисия на Българския лекарски съюз по въпроиси свързани с етичните взаимоотношения между лекаря и пациента
Изпълнителна агенция "Медицински одит" по вискички въпроси, свързани с качеството и достъпа до лечение.

Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди д изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си!  Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...