Често задавани въпроси - Медицинска експертиза

Моля изберете категория

ЧЗВ - Медицинска експертиза

Решенията за трайна неработоспособност се издават за срок от една до три години. За хора навършили възраст за пенсиониране решенията на ТЕЛК могат да се издават пожизнено.

Когато Експертното решение Ви дава право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване или социална пенсия за инвалидност.

Всеки лекар от болнична и извънболничната помощ, както и лекарските консултативни комисии.

Лекарите от спешна помощ могат да издават болничен лист за срок от три дни.
Лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) може да издаде еднолично болничен лист за не повече от 14 дни без прекъсване и за не повече от 40 дни с прекъсване в рамките на една календарна година.
При лечение в болница, лекуващият лекар издава еднолично болничен лист за срока на лечение и срока на домашен отпуск, като последния не може да е по-дълъг от 30 дни.
Лекарската консултативна комисия може да издаде болничен лист за срок до 6 месеца без прекъсване.
Когато болничният лист продължава повече от 6 месеца без прекъсване или повече от 12 месеца в две последователни години с прекъсване, болничният лист се издава след контролен преглед от ТЕЛК.

Решенията за трайна неработоспособност се издават пожизнено в два случая:
1. При лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, се определя пожизнен срок на инвалидността. Преосвидетелстване на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
2. При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване

Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди д изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си!  Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...