Често задавани въпроси - Лекарства

Моля изберете категория

ЧЗВ - Лекарства

При издаването на разрешението за употреба на всеки лекарствен продукт се определя дали се отпуска само по лекарско предписание или може да се отпусне и без рецепта. Министерството на здравеопазването издава бюлетин с пределните цени на всички лекарства отпускани без лекарско предписание

При издаването на разрешението за употреба на всеки лекарствен продукт се определя дали се отпуска само по лекарско предписание или може да се отпусне и без рецепта. Министерството на здравеопазването издава бюлетин с пределните цени на всички лекарства отпускани без лекарско предписание.

Рецептурна книжка се закупува от книжарница за медицинска документация. Рецептурната книжка се ползва само от болни със заболявания определени по списък от НЗОК. Рецептурната книжка се попълва от общопрактикуващия лекар и се заверява в съответната РЗОК.

Според Националния рамков договор, изписването на лекарства става след преглед на болния. Затова посещението за изписване на лекарства се определя като амбулаторен преглед и за него се дължи потребителска такса, освен в случаите на лица освободени от такава такса.

Да. По списък с лекарства определен от НЗОК. Освен списъка с лекарства съществуват и програми за безплатно лечение за определени групи заболявания, за които е предвиден специален ред за отпускане.

 

При издаването на разрешението за употреба на всеки лекарствен продукт се определя дали се отпуска само по лекарско предписание или може да се отпусне и без рецепта. Министерството на здравеопазването издава бюлетин с пределните цени на всички лекарства отпускани без лекарско предписание. Информация може да бъде получена от страниците на ИАЛ и НСЦР.

Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди д изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си!  Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...