Често задавани въпроси - Извънболнична помощ

Моля изберете категория

ЧЗВ - Извънболнична помощ

Направленията за консултации се лимитират от Регултивни стандарти, определени от НЗОК. За всяко тримесечие, общопрактикуващите лекари получават определен лимит в зависимост от броя лица, които са записани при тях. Съществува сложен механизъм за регулация на издадените направления. Най-общо при превишението им, общопрактикуващият лекар ще бъде санкциониран за това. Ето защо, макар и формално да имате право на направление за консултации и изследвания, може да не получите такива, когато се нуждаете, поради изчерпан лимит на общопрактикуващия лекар. Специалистът в извънболничната помощ също може да издаде направление за консултация и изследване, като броят им също е лимитиран.

Да. Общопрактикуващият лекар е длъжен да осигури 24 часова неотложна помощ за пациентите записани при него. В случая се допуска, неотложната помощ да бъде поета от други лекари, сключили договор с Вашия общопрактикуващ лекар за определна част от денонощието. Информация за това може да получите от общопрактикуващия лекар или от Районната здравноосигурителна каса.

Да. В графика на общопрактикуващият лекар са включени часове за домашно посещение. Това става в случаите, когато състоянието Ви не позволява да посетите кабинета на лекаря.

Можете да се консултирате със специалист и без направление, но в този случай трябва да заплатите сам за проведената консултация, по цени определени от самия лекар-специалист.

 

За всяко посещение при лекар или лекар по дентална медицина(зъболекар) пациентите заплащат такса в размер на 2.90 лева (Пенсионерите заплащат такса от 1.00 лв.). За лекуване в болница, пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лева за всеки ден на престоя, но за не повече от 10 дни в една календарна година. Размерът на таксата се определя с Постановление на Министерския съвет.

При някои хронични заболявания, Вие може да бъдете диспансеризирани при лекар специалист. Това Ви дава право на няколко посещения годишно при специалиста без за това да е необходимо направление от общопрактикуващия лекар.

Да. В направлението за консултация, което получавате не е отбелязано името на лекар, при когото да отидете на преглед. Право на пациента е да избере лекарят-специалист, с който да се консултира. Направлението е валидно за срок от един месец и за територията на цялата страна.

 

Можете да се обърнете към всеки лекар по дентална медицина(зъболекар), сключил договор с РЗОК. Пред кабинета на избрания от Вас лекар по дентална медицина трябва да има закачен ценоразпис с цените на предлаганите услуги и размера на доплащане от страна на пациента в зависимост от вида на услугата. Трябва да носите здравноосигурителната си книжка, за да ползвате услугите платени от НЗОК.

Да. Деца с психични заболявания и деца лишени от родителски грижи не доплащат за стоматологично лечение. Останалите деца имат право на една безплатна обтурация с амалгама или химичен композит и на по една екстракция на млечен и постоянен зъб годишно.

Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди д изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си!  Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...