Права при лечение в ЕС

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията финансира лечение на лица над 18 г., само лечения, които не се предлагат в България. Комисията може да заплати лечение не само в страна от ЕС, но и във всяка друга. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Право да получите цялата информация, свързана с вашето здравословно състояние, преди да дадете съгласие за започване на лечение. Прочети още .....


Warning: Division by zero in /home/czpzorgb/public_html/rights/templates/purity_iii/html/com_content/category/magazine-sub.php on line 31
a.chob alexov boltadjiev
 Анели Чобанова  Стоян Алексов  Николай Ботаджиев
 djambazov.sl  djup  helia
 Славейко Джамбазов  Иван Джупанов  Хелия Божилова
 hr.n  janko  khan
 Христина Николова  Янко Кузманов  Ангелина Кхан
     
nadmir nevena.m petrov
Надя Миронова Невена Манолова Тодор Петров
     
polina.s popov surlekova
Полина Савова Пламен Попов Цветана Сурлекова
     
todorov zelma st.ka
Георги Тодоров Зелма Алмалех Стойчо Кацаров
     

                                              

Създадохме неправителствена организация за защита на правата в здравеопазването, защото по-добро здравеопазване може да се постигне само на основата на защитени права.
Регистрирахме сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ в Софийски градски съд на 08.10.2007г. по ФД № 14322/07, като юридическо лице с нестопанска цел и го вписахме на 31 октомври 2007 под номер 15 в Регистъра на министерството на правосъдието, като организация в обществена полза.mission
Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:
- пациентите и здравноосигурените лица,
- медицинските професионалисти,
- юридическите лица;
Защитата на права в здравеопазването включва:
- действия за повишаване на информираността,
- действия за подобряване на правилата и регламентите
- противодействие при нарушени права
Нашата цел е да създадем обществена подкрепа и условия за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване на основата на защитените права.
В изпълнение на тази цел, ние:
- Изградихме център за обща и специализирана информация и консултации по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване.
- Организирахме екип за правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред.
- Оказваме въздействие и контрол над администрацията, чрез правни способи.
- Участваме в национални и международни проекти, свързани с развитието и усъвършенствуването на здравеопазването.
- Работим за създаване на Европейска мрежа от организации за защита на правата в здравеопазването и постигане на еквивалентност на правата в различните държави.

Нашата мисия

mission

Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди д изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си!  Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

ЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...